Ventilatori ADVANCED STAR 30cm

Ventilatori ADVANCED STAR 30cm

Çmim: 40 €

Advanced Star Floor fan është ventilator me kualitet të larte. Është i maruar komplet prej metalit dhe garanton përzirje të airit dhe ftofje në kopshtin tuaj! Këta ventillatorë montohen për me fry në midis të lulav dhe dritës tuaj. Gjitashtu përdorën për simulimin e frymës dhe përzirjën e airit ne dhoma, tende dhe sera.