Termohigrometri me sondë
  • Termohigrometri me sondë

Termohigrometri me sondë

Çmim: 16 €

Termohigrometri Grande është me ekran të madh dhe i mat dy pika të temperaturës dhe lagështijës. Mbat te lokacioni i paisjës dhe te lokacioni i sondës. Matja e temperaturës dhe lagështijës është shumë me rendsi për rezultatet maksimale në kopshtin e juaj!