SUPERPLANT HPS POÇI Digjital 600W
  • SUPERPLANT HPS POÇI Digjital 600W

SUPERPLANT HPS POÇI Digjital 600W

Çmim: 52 €

Poçi 600W Superplant digjital

Superplant 600w DIGJITAL është poçi i cili përdorët në balastat digjital për ta shvrytzuar maksimumin e tyre. Poçat jan të inspektume nga DEKRA labaratori dhe i kan të gjitha çartifikatat për tregun e Evropës.

Është HPS poçi i mjaftushem për periudhat e filizit dhe vegjetacionit/gjelbrimit por gjithashtu edhe lulëzimit. Korigjimi i balastit digjital në këto poça SUPERPLAT 600W DIGITAL siguron çë të merni maksimumin prej investimit te juaj.

 

The range of SUPERPLANT bulbs is expanding with the arrival of special HPS bulbs for electronic ballasts!

HPS “electronic” bulbs are designed to work specifically with electronic ballasts for better light output, better longevity and increased reliability. Their reinforced armature and their discharge tube which does not resonate at high frequency solves the problems linked to the use of a dimmer on a conventional HPS bulb.

Like the rest of the range, the bulbs have been inspected and tested by the DEKRA laboratory, an organization accredited internationally for European certification.