REFLEKTOR AIROR MONSTER 150MM
  • REFLEKTOR AIROR MONSTER 150MM

REFLEKTOR AIROR MONSTER 150MM

Çmim: 134 €

Reflektori Monster Warrior 150mm Reflektori Monster është reflektor katëror prej gjamit (cooltube metoda) me dizajnë dhe teknologji të nalt. HPS dhe MH poçat prodhojnë temperaturë të nalt dhe ky reflektor siguron temperaturën e ulët tek bimët e juaj. Për ftohjën e HPS dhe MH poçat me këtë reflektor është e nevojitshme çë të përdorët ventilatori extraktor.

Monster Warrior reflekton 98% të dritës dhe garanton suksese të nalt në kopshtin tuaj!

Reflektori Monster Warrior është kompatibil me poçat HPS/MH 250W, 400W dhe 600W.

MONSTER WARRIORS 150mm
The best reflectors !!!

An extra large, glazed, ventilated 150mm diameter format.
A completely innovative glazing opening system.
Unscrew and open it like a window down.
No more sliding windows and more skidding.
The glass hangs by itself thanks to a system of hinges.
100% hermetic seal.

Octagonal reflector inside for better diffusion: 97% of reflection !!!

  • V mirror in the center.
  • Dimensions: 59x54x26 cm.
  • Air vents: 150mm (6inch).
  • 5 meters of cable with IEC plug ready to connect to pre-arranged ballast.
  • High quality E40 socket.
  • Exterior color: 100% white.
  • Possibility of adding an additional flexible socket, as well as a Heat Reflect (anti-detection.
  • Supplied in cardboard.
  • Very nice finish, the best on the market.