Programator digjital

Programator digjital

Çmim: 15 €

Programatori digjital ka dytyrë për ti dhezur dhe fikur paisjet e juaja. Programatori mekanikë siguron çë dritat dhe paisjet e ndryshme te fikën dhe dhezën për qdo ditë në kohën e dëshirushme.