Platinium SensiStar Premium Grow 1L

Platinium SensiStar Premium Grow 1L

Çmim: 45 €

Platinium Sensistar GROW PREMIUM

NPK (AZOTI – FOSFORI – KALIUMI) SensiStar Grow : Koncentrat NPK 8-4.5-15 / CALCIUM + MAGNESIUM + 3.15 2.5 + TRACE ELEMENTS EDTA chelated.

Platinium SensiStar Grow është njëri prej plehrave më të koncentrum në treg. Përdorë nanotehnologji moderne cila mundëson çë formula të përmban të gjitha elementet e nevojshme për bimët. SensiStar përdoret për të gjitha madje (dheu, hydro, coco). Është plehër komplet. Sensistar Grow i përmban të gjitha elementet të cilët i nevojitën bimëve në vegjetacion dhe 1/3 të periudhës të lulzimit.

SensiStar Grow është njëri prej plehrave mineral më të pasur më Kalcium dhe magnezium në treg. Nanoteknologjija të cilën e përdore ia mundëson çë të përmban ma shumë kalcium dhe magnezium se plehër at e tjerë në treg. Poashtu është super i koncentrum dhe shisha prej 1L peshon 1.8kg.

Vendprodhimi i këti produkti është Franca. Është njëri prej produkteve më të njohur në Francë për vegjetacionin e bimëve për ta arritur maksimumin dhe suksesin.

0% Ngjyra artificiale 0% Urea 0% Klorid 0% Sodium

SensiStar Grow PREMIUM është formul super e koncentrume për ta aritur maksimumin në periudhe të vegjetacionit dhe 1/3 të periudhës të lulzimit.

SensiStar Grow & Bloom është plehër komplete dhe përmbajnë të gjitha elementet të cilet ju nevojitët prej periudhës të filizit deri te periudha e lulzimit.