Platinium Humic Fulvic 1L

Platinium Humic Fulvic 1L

Çmim: 37 €

Platinium Humic Fulvic jan kiselina humike dhe fulvike cilat e aktivizojnë dheun dhe bimën për apetit të madh dhe fuqi mbinatyrale. Humic Fulvic përdoret prej fillimit teri te java e katërt e lulzimit. Është produkt i koncetruar dhe me kualitet dhe tehnologji të nalt.

Humic Fulvic ju jep apetit bimëve dhe i zhvillon të fuqishme dhe rezistente.

MADE IN FRANCE!