PHILIPS MASTER GREENPOWER POÇI 400W
  • PHILIPS MASTER GREENPOWER POÇI 400W

PHILIPS MASTER GREENPOWER POÇI 400W

Çmim: 39 €

Phillips Greenpower 400w është njëri prej poçave më të fuqishme prej 400w. Greenpower posedon edhe spektër të kaltërt ashtu çë bimët e juaj do të ken sukses të larte prej periudhës të filizit deri te fundi. Phillips Greenpower është poçi numer 1 tek kualiteti dhe reputacioni. Philips garanton suksese maksimale tek fuqija prodhuse në periudhën e lulzimit.

Philips 400w Greenpower është e mjaftushme për 1m2.