PH Metër Platinium Waterproof

PH Metër Platinium Waterproof

Çmim: 55 €

Ph meter PLATINIUM WATERPROOF është PH meter digjital I kualitetës të nalt. Kalibrohët në dy pika 4 dhe 7. Është rezistent ndaj ujit dhe ka mundësi çë ti ndrohët sonda.