Perlitë Plagron 60L

Perlitë Plagron 60L

Çmim: 29 €

Platinium perliti është mbi perlitet më kualitet në agronomi. Përdoret në mnyrë çe përzihët me dhe në ratio 30% perlit 70% dhe. Siguron drenazh të mirë dhe kisik në dhe.