Lesh Guri Një Pjesë GRODAN

Lesh Guri Një Pjesë GRODAN

Çmim: 4.20 €

Lesh guri GRODAN është lesh guri kualitet për agronomi. Përdoret tek klonomi dhe propagimi. Dimenzione: 1000x150x75mm