Gërshaj easy snip
  • Gërshaj easy snip

Gërshaj easy snip

Çmim: 12 €

Easy Snip gërshajë jan shumë precize dhe mundëni ti qethni bimët shumë sakt.