FLEKS TUBA 250 mm METALIK
  • FLEKS TUBA 250 mm METALIK

FLEKS TUBA 250 mm METALIK

Çmim: 4 €

Fleks tuba 250mm 1 meter

Fleks tuba është perfekte për lidhjen e paisjeve sikur për shembull reflektorin me ventilacion.

Aluminum sheath diameter of 250mm, for connecting to an extractor or a carbon filter.