FLEKS TUBA 200 mm METALIK
  • FLEKS TUBA 200 mm METALIK

FLEKS TUBA 200 mm METALIK

Çmim: 3 €

Fleks tuba 200mm 1 meter

Fleks tuba është perfekte për lidhjen e paisjeve sikur për shembull reflektorin me ventilacion.

Aluminum sheath diameter of 200mm, for connecting to an extractor or a carbon filter.