FLEKS TUBA 150 mm METALIK
  • FLEKS TUBA 150 mm METALIK

FLEKS TUBA 150 mm METALIK

Çmim: 2 €

Fleks tuba 150mm 1 meter

Fleks tuba është perfekte për lidhjen e paisjeve sikur për shembull reflektorin me ventilacion.

Aluminum sheath diameter of 150mm, for connecting to an extractor or a carbon filter.