Black Box Silver 80x80x180
  • Black Box Silver 80x80x180

Black Box Silver 80x80x180

Çmim: 116 €

Black Box Silver 80x80x180

Black Box Silver është tendë me kualitet të nalt.

KA shumë hyrje, dalje dhe dritare. Gjithashtu zip mshelsi me kualitet të nalt. Ky box montohet edhe qmontohet për 5 minuta.

Prej jashtit është ngjyrë zezë ndersa prej mrenit është i mbulum me mylar për reflektim maksimal.

Black Box Silver është elegant dhe kualitet.