Black Box Silver 100x100x200
  • Black Box Silver 100x100x200

Black Box Silver 100x100x200

Çmim: 140 €

Black Box Silver 100x100x200

Black Box Silver është tendë me kualitet të nalt.

KA shumë hyrje, dalje dhe dritare. Gjithashtu zip mshelsi me kualitet të nalt. Ky box montohet edhe qmontohet për 5 minuta.

Prej jashtit është ngjyrë zezë ndersa prej mrenit është i mbulum me mylar për reflektim maksimal.

Black Box Silver është elegant dhe kualitet.